13th Annual Barra Ó Donnabháin Lecture: Ambassador Daniel Mulhall

Athbheochan Dhubhghlais de híde

Tá “The Necessity for De-Angliscing Ireland,” a scríobh Dubhghlas de hÍde, ar cheann na cáipéisí is tábhachtaí a foilsíodh i rith Athbheochan na Gaeilge agus réitigh sé an bealach do shaoirse na hÉireann. Bhí hÍde ríthábhachtach i mbunú Chonradh na Gaeilge i 1893. Mheall an Conradh glúin óg náisiúnaithe Éireannacha, ar ghlac go leor acu páirt in imeachtaí na mblianta 1916-1922. Phléigh an tAmbasadóir Mulhall ina léacht smaointe Dhubhghlais de hÍde agus bhreathnaigh sé ar an gcaoi ar chuir siad leis an athbheochan fhairsing cultúir agus polaitíochta a d’athraigh Éire ó bhonn céad bliain ó shin.

Douglas Hyde’s Revival

Douglas Hyde’s “The necessity for de-anglicising the Irish nation” is one of the key documents of the Irish revival that helped pave the way for Irish independence. Hyde was instrumental in establishing the Gaelic League in 1893. The League became a magnet for a younger generation of Irish nationalists, many of whom took part in the events of 1916-22. Ambassador Mulhall’s lecture explored Douglas Hyde’s ideas and looked at how they contributed to the broader cultural and political revival that helped transform Ireland a century ago.